От ,,Какво ме впечатли днес?"

А всичко е толкова просто и се изразява в една дума: ИСКАМ.
Различава ли се ВОЛЯ от ИСКАМ?

Ето, някои вече ми отговарят, че може да искам, но да нямам воля да го постигна.
Но как бих могъл да имам воля, ако не исках.
Ако няма искане няма и обект към който да приложим волята си.
Следователно "воля" зависи от "искам".
Не! - "воля" е породено от "искам".
Воля е РЕЗУЛТАТ на "искам".

Много УМНИТЕ мислят, че всичко зависи от волята.
Ето, виждате, че волята е зависима от ИСКАМ, както и вие самите.

Труден

откъс от темата за Свободната воля

към архива

Sunday, July 6, 2008