Златица Пирдоп Околни села Хижи Легенди Местности

Страницата е в процес на създаване
 
с. Мирково

Езиковата гимназия и Основното училище в с. Челопеч

с. Петричс. Петрич

Повече информация за селищата в района можете да намерите на :

http://pirdop-region.hit.bg/index.htm
http://www.sofoblast.government.bg/
http://www.novpogled.net/

http://pirdop.com/
http://zlatica.com/


Thursday, May 29, 2008