Златица Пирдоп Околни села Хижи Легенди Местности

 Село Петрич е разположено в тясна долина от двете страни на река Тополница, която по-надолу поема южна посока и дели Ихтиманска от Същинска Средна гора. Намира се на 23 км. Югозападно от общинския център Златица и е най-южното село в региона. Според последното преброяване жителите на селото са около 280.
По всяка вероятност Петрич е възникнало като стражево селище още през византийско време. През средните векове през него е минавал важен път, който е свързвал Тракийската равнина със Златишкото поле чрез долината на река Тополница, а чрез Златишки проход и със Северна България.
Махалите по околните ридове са възникнали в различни времена. По-големите от тях като махала Бодят са заселени от населението на селото, което се е пръснало при турското нахлуване.


Thursday, May 29, 2008