Златица Пирдоп Околни села Хижи Легенди Местности

Еленска базилика


Археологически обект Еленска базилика се намира на 3 км. северозападно от града. Първите разкопки в местността са проведени през 1913г. Понастоящем са запазени внушителни развалини с височина до 8,50м. Манастирският двор е ограден отвсякъде с каменни стени (дебели 1,60 м), като на ъглите са разположени почти еднакви правоъгълни отбранителни кули (7,30х5,90 м). Според едно предание в Еленския манастир "Свети Илия" е прекарал последните си дни Патриарх Евтимий. Черквата - голяма трикорабна базилика, с размери 30х17м, е триапсидна, с притвор, дяконикон, протезис, а до южната страна е долепен баптистерий (кръщелна). Недалеч от нея има следи от обширно антично селище, съществувало и по-късно. Предполага се, че това е изчезналият древнотракийски град Бурдапа. Може би жилищата на първите пирдопчани, обединени в античния град Бурдапа, трябва да търсим около руините на Еленската базилика, в полите на Балкана.

Днес Еленската базилика е обявена за паметник на културата.


Tuesday, October 30, 2007