Златица Пирдоп Околни села Хижи Легенди Местности

Златишката (Пирдопската) котловина е ограничена от южните стръмни склонове на Етрополската и Златишката планина на север, а от юг — от Средна гора. Широкият праг Гълъбец я отделя от Долнокамарската котловина, а прагът Козница - от Левскиградската котловина. Пирдопската котловина има форма повече на речна долина със слаб наклон на юг, т. е. към р. Тополница. Дълга е около 25 км, а широка около 4 км. Поради посочения по-горе наклон реките, идващи от Стара планина, които я напояват, текат на юг към Тополница, чиято долина в геологическо отношение е по-стара от котловината и тече в корито, издълбано от северните склонове на Средна гора. Средната надморска височина на котловината е значителна — 760 м. Бенковско - Мирковските височини я делят на две части: източна (по-равна) и западна (по-вълнообразна).

Повече информация за селищата в района можете да намерите на :

http://pirdop-region.hit.bg/index.htm
http://www.sofoblast.government.bg/
http://www.novpogled.net/

http://pirdop.com/
http://zlatica.com/


Thursday, May 29, 2008