и...и още за Нели...
... от съучениците на Нели ...

 

Sunday, January 15, 2006