Нийл Доналд Уолш
КАКВИ СА ПОДХОДИТЕ НА БОГА

1. Първо да позная и изживея Себе си в цялото си величие – да зная Кой Съм. Преди да създам вас и всички светове във вселената, ми беше невъзможно да го сторя!
2. Желая вие да познаете и да изживеете Действително Кои Сте, чрез силата която съм ви дал да създавате и изпитвате себе си, по какъвто начин си поискате.
3. Желая целия процес на живота да бъде изживяване на постоянна радост, вечно продължаващо творение, непрекъснато разширяване и развитие и абсолютно удовлетворение във всеки момент, наречен СЕГА!
4. Установил съм съвършена система, в която тези желания да могат да се осъществят. Те се осъществяват сега, именно в този момент. Единствената разлика между вас и мен е, че аз го знам.
5. В мига на пълното си знание, който може да настъпи за вас по всяко време, вие също ще се почувствате, както се чувствам и аз – абсолютно радостни, обичащи, приемащи, благославящи и благодарни!

нигата ,,Разговори с Бога" на Нийл Доналд Уолш можете да си изтеглите от:
1 книга от ТУК
2 книга от ТУК
.3 книга от ТУК

1 2 3 4 5 6 7

Една идея, която може да се окаже Вашата истина…

ЧУВСТВОТО е езика на душата! Ако искаш да разбереш своята истина за нещо, виж какво чувстваш към него!
Най-силният вестоносец на божественото е ИЗЖИВЯВАНЕТО!
ЧУВСТВО, МИСЪЛ, ИЗЖИВЯВАНЕ, ДУМИ – това е езика на вселената.
Божествена е най-висшата ти мисъл, най-ясната ти дума, най величественото ти изживяване! Всичко по-малко от тях, идва от друг източник!
Най-висшата ти мисъл е винаги мисълта, която съдържа радост. Най-ясни са думите, съдържащи истина. Най-велико е чувството, което наричаш обич!
Какво би станало, ако всичко, което смятах за “погрешно”, всъщност беше “правилно”? – с този въпрос е единствено възможно да се придвижите напред!
ДУМИТЕ СА НАЙ-НЕСИГУРНИЯ НОСИТЕЛ НА ИСТИНАТА! Вслушай се в чувствата си. Вслушай се в най-възвишените си чувства. Вслушай се в преживяното. Когато някое от тях се окаже ралично от онова, което са ти казали учителите ти или си прочел в книгите, ЗАБРАВИ ДУМИТЕ!
БОГ НЕ РАЗКРИВА БОЖИЯТА СЪЩНОСТ ЧРЕЗ ВЪНШНО НАБЛЮДЕНИЕ, А ЧРЕЗ ВЪТРЕШНО ИЗЖИВЯВАНЕ.
Няма да имаш онова, за което се молиш, нито можеш да имаш нещо, което искаш.Така е, защото самата ти молба е изявление за липса и когато казваш, че искаш нещо, просто сътворяваш в действителността си точно това изживяване – че искаш. Правилната молитва не е молитва на искане, а молитва на благодарност! Когато благодарите предварително за това, което си избирате да изживеете, вие приемате че то E вече там и СЕ случва. Следователно никога не умолявай! ЦЕНИ И БЪДИ БЛАГОДАРЕН! БЛАГОДАРНОСТТА Е НАЙ-СИЛНОТО ИЗЯВЛЕНИЕ КЪМ БОГА!

БЛАГОДАРНОСТТА Е ИЗЯВА НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ОНОВА, КОЕТО СЪЩЕСТВУВА!

В

сички човешки действия са мотивирани на най-дълбоко равнище от едно от двете чувства – обич или страх. Всяка човешка мисъл и всяко човешко действие се основават или на ЛЮБОВ, или на СТРАХ! Не съществува друг човешки мотив и всички други идеи са производни на тези две.
СТРАХЪТ е енергията, която се свива, затваря, дърпа навътре, бяга, крие се, запасява се, наранява.
ОБИЧ е енергията, която се отваря, разширява, изпраща навън, остава, разкрива, споделя, ликува.
СТАРХЪТ обвива телата ни с дрехи, ЛЮБОВТА ни позволява да ги открием. СТРАХЪТ сграбчва и стиска всичко, което имаме, ЛЮБОВТА го раздава.Страхът иска някой или нещо да са му наблизо, любовта иска те просто да и бъдат мили.Страхът сграбчва, обичта пуска. Страхът измъчва, обичта успокоява.

Мисли, породени от страх, ще предизвикат един вид проява на физическо ниво. Мисли, основани на обич, ще предизвикат друг.

ВЪТРЕШНИЯТ ТИ ГЛАС е гласът, който ти казва дали всичко останало е вярно или не, правилно или неправилно, според това как го разбираш.Той е радарът, който определя курса, води пътешествието, ако най-после му разрешиш това!

Има само едно ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, който съществува и то е да можете ти и всичко живо да изпитате пълното величие! Чудото на тази цел е, че тя никога не свършва. Колкото повече СИ, толкова повече можеш да станеш и колкото повече можеш да станеш, толкова повече можеш да бъдеш! НАЙ-ДЪЛБОКАТА ТАЙНА Е, ЧЕ ЖИВОТЪТ НЕ Е ПРОЦЕС НА ОТКРИВАНЕ, А ПРОЦЕС НА СЪТВОРЯВНЕ! Ти не откриваш себе си, а създаваш себе си на ново. Следователно търси да разбереш не КОЙ СИ, а определи КОЙ ИСКАШ ДА БЪДЕШ!

Не можеш да изпиташ себе си като това, което си, докато не срещнеш онова, което не си. Това е предназначението на теорията на относителността и на целия материален живот.Това, което НЕ си, е онова, чрез което се определяш!

Единственото предназначение на душата ти е не да научиш КОЙ СИ / защото това вече го знаеш/, а да си СПОМНИШ КОЙ СИ! И да си спомниш кои са всички останали. Ето защо голяма част от работата ти тук е да напомниш и на другите така, че и те също да могат да си спомнят.

В абсолютния свят няма изживяване. Има само знание. Знанието е божествено състояние, но най-великата радост е ДА БЪДЕШ! Да бъдеш се постига само след изживяване. Развитието е: ЗНАНИЕ, ИЗЖИВЯВАНЕ, БИТИЕ. Това е и

ОТЕЦ = Мисъл = свръхсъзнание = разум
СИН = Дума = съзнание = тяло
СВЕТИ ДУХ = Действие = подсъзнание = душа

Не ОСЪЖДАЙТЕ нищо на света като лошо. По-скоро се запитайте какво от станалото бихте осъдили като лошо и какво бихте направили, за да го промените. ИЗИСКВАЙТЕ НАВЪТРЕ, А НЕ НАВЪН.

Не СЪДЕТЕ кармичната пътека, по която върви друг.Не завиждайте на успеха и не съжалявайте за провала, защото не знаете какво е успех и какво е провал в раносметката на духа!
НЕ СЪДЕТЕ, А ВИНАГИ ЗАПАЗВАЙТЕ ВЪТРЕШНИЯ СИ СЪВЕТНИК и помагайте на другите да запазват своя. Защото всяка ситуация е дар и във всяко изживяване има скрито съкровище.
Не осъждай и не порицавай,тъй като не знаеш защо нещо се случва и до какво ще доведе.
Онова, което порицаеш, на свой ред ще порицае теб и един ден ти ще се превърнеш в онова, което си осъдил.

Недопустимо е да се намесваш в или да поставяш под съмнение избора на другите. Особено недопустимо е да го осъждаш. Подходящо е да го наблюдаваш и след това да направиш, каквото е възможно, за да подпомогнеш душата в нейното търсене и ПРАВЕНЕ на по-висш избор. Следователно бъди бдителен към избора на другите, но не съди. Знай, че техния избор е идеален за тях в настоящия момент. Същевременно бъди готов да им помогнеш, ако дойде миг, в който да потърсят нов, различен – по-висш избор.

ВСЕЛЕНСКИ ЗАКОН: Позволи на всяка душа да извърви пътя си!

Бъдете светлина сред мрака и не го проклинайте. И не забравяйте Кои сте в моменти, когато сте заобиколени от онова, което не сте. И ОТДАЙТЕ ПОЧИТТА СИ КЪМ ТВОРЕНИЕТО, ДОРИ КОГАТО СЕ СТРЕМИТЕ ДА ГО ПРОМЕНИТЕ!
Каквото направите по време на най-голямото си изпитание, може да бъде Вашия най-голям триумф!

СМИСЪЛЪТ ДА ЖИВЕЕШ – ТОВА Е ДА ИЗЯВИШ ПРЕД ВСЕЛЕНАТА КОЙ- СИ-ТИ и КОЙ-ИСКАШ-ДА-БЪДЕШ. Използван така, животът става Себе-сътворяващ. Съществува само една причина да се разрушава каквото и да било – защото вече не е изява на това КОЙ-ИСКАШ-ДА-БЪДЕШ!

В света няма жертви и злодеи. Нито вие, нито някой друг е жертва на избора на другите. На някакво ниво всички вие сте създали онова, за което днес казвате, че ви отвращава и създавайки го, значи сте си го избрали. Това е напреднал начин на мислене, до който рано или късно достигат всички духовни учители. ЗАЩОТО САМО КОГАТО МОЖЕТЕ ДА ПОЕМЕТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО СТЕ СЪТВОРИЛИ КАТО ЦЯЛО, ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ СИЛАТА ДА ПРОМЕНИТЕ ЧАСТ ОТ НЕГО. Много по- лесно е да промениш онова, което ти сам си направил, отколкото направеното от друг.


Продължава на стр. 2

1 2 3 4 5 6 7

Тук можете да видите нещо хубаво направено по книгите на Уолш
...................................................................върни ме горе ...............................Friday, December 2, 2005