Пауло Коельо... Халил Джубран... Ричард Бах... Израт Инаят Хан... Николай Сисоев . Г.Гарсия Маркес


..Почти биографично... Откъси от ,,Покана за безсмъртие"...Откъси от ,,Писма до вас" ...Н. Сисоев в снимки
Основното в Tрудното знаниееМанипулацията . Езикът като средство за манипулация. Мнения от форума

За предопределеността
За Свободата

За Егото
За взаимоотношенията
За свръхчовека и ръченицата
За будизма
За хаоса
За Ошо
За самоубийството
За доброто и любовта
За еволюцията

За Себеопознаването, Абсолюта и Бог
За смирението
В сянката на религията
За йерархията
За родителството
За любовта
За гнева
За богатите
За греха

Страниците са в процес на създаване

Saturday, July 5, 2008