Вселената е Капка вода в Безбрежната Светлина. Вие сте заключеният в Капката отблясък на Светлината.


................................................................... .............elan .......................... Sunday, October 26, 2008